ASIA SUN TRAVEL và hội nghị ABAC lần thứ 4 (2017)

Các phu nhân và phu quân đại biểu ABAC đã rất ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu, những chương trình tours được thiết kế chuyên biệt, những món ăn được trình bày như những tác phẩm nghệ thuật và đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Xin chúc mừng thành công rực […]

Đọc thêm