Tìm hiểu về Ramadan – nghi lễ truyền thống đặc biệt quan trọng đối với người Hồi Giáo

Mỗi năm, chúng ta đều thấy hơn một tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới cùng nhau thực hiện những nghi lễ của tháng Ramadan . Đây là thời gian họ dành để bày tỏ lòng sùng tín của mình với thánh thần của mình. Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo cho thấy sự […]

Read More