Các lễ hội đặc sắc ở Ấn độ

Nhắc đến lễ hội tại Ấn Độ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh đặc biệt mà không một nơi nào trên thế giới có : màu sắc, gần gũi và niềm vui.Dưới đây, là một số những lễ hội quan trọng trong xã hội của người Ấn, nếu bạn có cơ hội […]

Read More