Góc trải nghiệm : Trải nghiệm văn hóa truyền thống của Nhật Bản ở Làng Văn hóa Edo

Thời kì Edo kéo dài từ năm 1603 ~ 1867, khi đất nước Nhật Bản đang được trị vì bởi các võ sĩ samurai. Đây cũng là thời kì xuất hiện nhiều đặc trưng văn hóa Nhật Bản vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Làng văn hóa Edo là một công viên được […]

Đọc thêm