Góc tín ngưỡng : Tìm hiểu nhanh về đạo Hindu

Hindu giáo hay còn gọi là Ấn Độ giáo là chỉ những nhánh tôn giáo chính có tương quan với nhau và hiện còn tồn tại ở Ấn Độ. Vậy Hindu là đạo gì? 1.Hindu là đạo gì ? Ấn Độ giáo hay còn gọi gọn là Ấn giáo hay Hindu giáo là tên chỉ những nhánh tôn […]

Đọc thêm